Gerechtshof Amsterdam, 10-06-2010 / 04/03034


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BM8896
Datum10-06-2010
InhoudsindicatieAannemelijk is dat belanghebbende houder is van KB-Luxbankrekeningen. Afwijzing van verzoek om heropening van het onderzoek naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 26 februari 2010, nrs. 43050bis en 43670bis. Het verzoek is niet onderbouwd met feiten waaruit kan volgen dat ten aanzien van belanghebbende sprake is geweest van een verdere overschrijding van de navorderingstermijn dan voor het voorbereiden en opleggen van de navorderingsaanslagen noodzakelijk was.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT8759
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ1353
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT8759
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ1353