Gerechtshof Amsterdam, 24-06-2010 / 23-003932-07 (promis)


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BM9296
Datum24-06-2010
InhoudsindicatieHuisbezoek ontvanger bijstanduitkering. Schending van huisrecht (artikel 8 EVRM) in bestuursrechtelijke fase wegens ontbreken van "informed consent" kán schending van artikel 6 EVRM in strafrechtelijke procedure opleveren. Van belang of de verdachte het (onrechtmatig) verkregen bewijs ter discussie heeft kunnen stellen en heeft kunnen toetsen. In dit geval geen schending van de waarborgen van artikel 6 EVRM. Terugwijzing naar de rechtbank (artikel 423 Sv) die het openbaar ministerie niet-ontvankelijk had verklaard.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:5109
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:5108
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:2692