Gerechtshof Amsterdam, 22-07-2010 / 09/00258


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BN2350
Datum22-07-2010
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft een bij haar aanwezig vervangingsvoornemen niet aannemelijk gemaakt. Geen vervangingsreserve. De opgelegde verzuimboete wordt niet verminderd vanwege de overschrijding van de redelijke termijn, nu deze minder bedraagt dan 200.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 22-07-2010, 09/00258 (met noot)
M. de Jonge
NTFR 2010/1894
Beleggingsmaatschappij maakt vervangingsvoornemen niet aannemelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★