Gerechtshof Amsterdam, 23-06-2010 / 08/00631, 08/00632 en 08/00633


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BN4077
Datum23-06-2010
InhoudsindicatieIn geschil is of de heffingsambtenaar de waarde van de onroerende zaak (een sportcomplex in aanbouw) bij de beschikkingen voor de jaren 2004, 2005 en 2006 niet te hoog heeft vastgesteld. Naar het oordeel van het Hof zijn de uitgifteprijzen op 1 januari 1999 een betere afspiegeling van de WOZ-waarde dan het bedrag van de afkoopsom voor de erpachtcanon. De heffingsambtenaar is er voor het jaar 2004 niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld. Het Hof stelt de waarde van de gronden vast op 1.575.183. Wat de jaren 2005 en 2006 betreft acht het Hof de motivering van de uitspraken op bezwaar ondeugdelijk. Reeds hierom wordt de inspecteur in de proceskosten veroordeeld. De grieven van de heffingsambtenaar tegen de door belanghebbende voor en tijdens de zitting ingebrachte stukken worden door het Hof afgewezen. Hoger beroep voor het jaar 2004 gegrond en voor de jaren 2005 en 2006 ongegrond.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 23-06-2010, 08/00631, 08/00632 en 08/00633 (met noot)
M.P. van der Burg
NTFR 2010/2143
Afkoopsom erfpacht vormt een betere afspiegeling van de WOZ-waarde dan uitgifteprijzen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT1543
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BD2507
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT1543
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7132