Gerechtshof Amsterdam, 21-09-2010 / 200.004.695, 200.004.699 en 200.004.702


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BN6929
Datum21-09-2010
InhoudsindicatieArtikel 2:9 BW interne aansprakelijkheid van bestuurders van een stichting voor huisvesting van bejaarden voor beleggingen met vermogen van de stichting
Recht.nl artikelDisculpatie van bestuurders (08-11-2010)
De omstandigheid dat individuele leden van een bestuur een onderlinge taakverdeling hanteren, doet niet af aan het uitgangspunt van collegiaal bestuur, te weten dat het bestuur gehouden is tot een behoorlijke vervulling van de aan dat bestuur als geheel opgedragen taak. Het Gerechtshof Amsterdam heeft een arrest gewezen waarin de maatstaven voor interne aansprakelijkheid en de mogelijkheid tot disculpatie helder worden geformuleerd.
> 'It wasn’t me' (Bram Janssen, Banning Advocaten)
Recht.nl artikelHoge zorgvuldigheidsnorm voor bestuurders van niet-commerciële rechtspersonen (25-02-2011)
De zaak van de 'verdwenen miljoenen' van de Stichting Freule Lauta van Aysma heeft ruime aandacht gekregen in de media. Het betrof een beleggingsfiasco waardoor de Stichting, met als doel de huisvesting van bejaarden, haar geïnvesteerde geld nooit meer terug zag. Volgens het hof hebben bestuurders van rechtspersonen met een publiek, niet-commercieel karakter minder 'beleidsvrijheid' om financiële risico's te nemen dan bestuurders van commerciële rechtspersonen. (Bron: Van Doorne Advocaten)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 21-09-2010, 200.004.695, 200.004.699 en 200.004.702 (met noot)
van den Berg
«JIN» 2010/783
Stichting. Interne aansprakelijkheid bestuurders. Disculpatie.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 21-09-2010, 200.004.695, 200.004.699 en 200.004.702
RO 2010, 80
Bestuurdersaansprakelijkheid. Stichting.
Zijn de oud-bestuurders jegens de stichting aansprakelijk op grond van art. 2:9 BW en zijn de financieel adviseurs toerekenbaar tekort gekomen en/of hebben zijn onrechtmatig gehandeld jegens de stichting?

(A / Stichting Freule Lauta van Aysma)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 21-09-2010, 200.004.695, 200.004.699 en 200.004.702
JRV 2010, 767
Stichting. Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Disculpatie.
Voormalig bestuurders stichting aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit handelen als bestuurder; één van de drie bestuurders disculpeert zich.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 21-09-2010, 200.004.695, 200.004.699 en 200.004.702 (met noot)
J.B. Wezeman
JOR 2011/40
Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 BW. Stichting. Ernstig verwijt. Interne taakverdeling. Beroep op werkkring (secretaris) slaagt. Overige, financieel deskundige, bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor schade stichting. Ook externe financieel adviseurs hoofdelijk aansprakelijk.

(Lambers / Stichting Freule Lauta van Aysma c.s.)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 21-09-2010, 200.004.695, 200.004.699 en 200.004.702 (met noot)
J.B. Wezeman
FIP 2011, p. 64
Stichting Freule Lauta van Aysma
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7346 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2007:BB0336 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV7346
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7346 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2007:BB0336 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV7346
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:15398
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1448