Gerechtshof Amsterdam, 23-09-2010 / 04/02752


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BN8605
Datum23-09-2010
InhoudsindicatieKB-Luxzaak. Het Hof heeft de gemachtigde van belanghebbende in kennis gesteld van zijn vermoeden dat belanghebbende gedurende de gehele door de inspecteur in aanmerking genomen periode houder was van KB-Luxrekeningen. De gemachtigde reageert daarop met een verwijzing naar de reactie van een andere gemachtigde op het ten aanzien van diens cliënten geuite vermoeden. Die andere gemachtigde heeft daarmee het vermoeden echter niet weerlegd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★