Gerechtshof Amsterdam, 14-10-2010 / 04/02821


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BO1690
Datum14-10-2010
InhoudsindicatieDe navorderingsaanslag is opgelegd in overeenstemming met een tussen de inspecteur en belanghebbende gesloten vaststellingsovereenkomst, waarin is opgenomen dat afstand wordt gedaan van het aanwenden van de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep. Indien een belanghebbende stelt dat deze overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand is gekomen dient de belastingrechter de juistheid van die stelling te kunnen beoordelen.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 14-10-2010, 04/02821 (met noot)
P.G.M. Jansen
NTFR 2010/2719
Rechtsgeldigheid vaststellingsovereenkomst kan aan de belastingrechter worden voorgelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD1042 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD6825 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8610 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ5138
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1023