Gerechtshof Amsterdam, 14-10-2010 / 04/02830


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BO1692
Datum14-10-2010
InhoudsindicatieDe KB-Luxbank verstrekt alleen gegevens over een periode van 10 jaar voorafgaand aan het jaar waarin om die gegevens wordt verzocht. Door pas in 2006 gegevens bij deze bank op te vragen heeft belanghebbende zich de mogelijkheid ontnomen bewijs te leveren omtrent het verloop van de aldaar gehouden rekeningen vóór 1996.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 14-10-2010, 04/02830
V-N 2011/3.2.1
Vermindering KB-Lux navorderingsaanslagen en boeten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2443