Gerechtshof Amsterdam, 27-01-2011 / 04/02856 en 05/00645


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BP3284
Datum27-01-2011
InhoudsindicatieKB-Luxrekening en artikel 27e AWR Het Hof acht het niet onredelijk om voor de bepaling van het inkomen uit sparen en beleggen in het jaar 2001 uit te gaan van het geschatte vermogen voor het jaar 2000, verminderd met de factor 1,5.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 27-01-2011, 04/02856 en 05/00645
V-N 2011/16.1.1
Matiging boeten in KB-Luxzaak.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7155 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7155 ★★