Gerechtshof Amsterdam, 03-02-2011 / 04/02811


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BP4434
Datum03-02-2011
InhoudsindicatieDe inspecteur beschikt over informatie op grond waarvan kan worden aangenomen dat belanghebbende houder is van een buitenlandse bankrekening. De in artikel 47 AWR opgenomen verplichting de door de inspecteur daarover gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken geldt niet voor de jaren waarvan vaststaat dat deze rekening nog niet was geopend dan wel reeds was opgeheven.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 03-02-2011, 04/02811
V-N 2011/23.1.1
Wettelijke vertegenwoordiger verzaakt inlichtingenplicht.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 03-02-2011, 04/02811 (met noot)
van der Vegt
NTFR 2011/1369
Vader verstrekt gegevens bankrekening minderjarige dochter niet.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BA8179 ★★★