Gerechtshof Amsterdam, 17-02-2011 / P08/01182 tot en met 08/01187


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BP6110
Datum17-02-2011
InhoudsindicatieDe door belanghebbende in de jaren 1998 tot en met 2000 verrichte werkzaamheden brengen mee dat belanghebbende in die jaren administratieplichtig was. Het Hof is van oordeel dat de enkele stelling dat de inspecteur geen kosten in aanmerking heeft genomen niet meebrengt dat geen sprake is van een redelijke schatting. Belanghebbende heeft deze stelling niet onderbouwd met notas of ander bewijs zodat het Hof hieraan voorbijgaat. Ook voor de boetes die zijn opgelegd voor de inkomstenbelasting geldt dat belanghebbende de door hem verdiende bedragen opzettelijk heeft verzwegen en voor deze bedragen opzettelijk geen aangifte heeft gedaan, dan wel deze opzettelijk niet heeft vermeld in zijn aangiften inkomstenbelasting. Dat de hoogte van de verschuldigde belasting door schatting is komen vast te staan, is echter wel een omstandigheid waarmee het Hof rekening dient te houden bij de beoordeling of de opgelegde boete een passende en ook geboden sanctie is voor het begane vergrijp. Het Hof zal ambtshalve beoordelen of de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM is overschreden. Nu niet gebleken is dat bijzondere omstandigheden een langere termijn zouden rechtvaardigen, is het hof van oordeel dat de redelijke termijn is overschreden.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 17-02-2011, P08/01182 tot en met 08/01187 (met noot)
van Daal
NTFR 2011/669
Het inbouwen van kto's leidt tot ondernemerschap voor zowel de IB als de OB.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BC5295 ★★