Gerechtshof Amsterdam, 03-03-2011 / 04/02847


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BP6974
Datum03-03-2011
InhoudsindicatieDe mogelijkheid dat een schatting aan de hand van in de markt gehanteerde rentepercentages en feitelijk gehouden tegoeden te hoog is, is zo gering dat daarin geen rechtvaardiging kan worden gevonden voor een matiging van boete.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 03-03-2011, 04/02847 (met noot)
P.G.M. Jansen
NTFR 2011/1020
KB-Lux: schatting op basis van feitelijk gehouden tegoeden leidt niet tot boetematiging.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV0657 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV0657 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR5234 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9060
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9058