Gerechtshof Amsterdam, 31-03-2011 / 08/01224, 08/01226 en 08/01227


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1687
Datum31-03-2011
InhoudsindicatieIntercompany geldverstrekking omlaag aan te merken als zogeheten ODR-lening (geen zekerheden, geen vaste looptijd, geen rente, fors negatief eigen vermogen bij debiteur/vennootschap), dus geen afwaardering ten laste van de winst. De verwezenlijking van het onzakelijke debiteurenrisico maakt - op zichzelf en zonder meer - de ODR-lening nog niet tot informeel kapitaal. Ten overvloede: het bedrag van de niet-aftrekbare afwaardering verhoogt (tijdelijk) het opgeofferde bedrag (artt. 13d en 13ca Vpb). Door de niet-aftrekbaarheid van de afwaardering is het gehele debiteurenrisico geŰlimineerd. Voor de rente-imputatie moet daarom worden uitgegaan van de rentevoet voor een risicovrije lening.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 31-03-2011, 08/01224, 08/01226 en 08/01227 (met noot)
F. van Horzen
NTFR 2011/943
Afwaardering lening 'omlaag' met onzakelijk debiteurenrisico niet aftrekbaar.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 31-03-2011, 08/01224, 08/01226 en 08/01227
FP 2011/9, blz. 21
Afboeking op intercompany leningen "omlaag" niet aftrekbaar.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 31-03-2011, 08/01224, 08/01226 en 08/01227
V-N 2011/32.1.2
Geen afwaardering van leningen met onzakelijk hoog debiteurenrisico.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BW6552 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BW6552 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BW6552 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BW6552 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR4813 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR4807 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4020
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8366