Gerechtshof Amsterdam, 26-07-2011 / 200.043.825 en 200.047.090


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BR2836
Datum26-07-2011
InhoudsindicatieCollectieve actie van stichting bestaande uit deelnemers aan Koersplan, een spaarkasovereenkomst, waarbij de deelnemers een periode inleg betaalden, die werd gestort in een gezamenlijke spaarkas waarmee werd belegd. Geen wilsovereenstemming tussen Spaarbeleg, thans Aegon, en de deelnemers over de hoogte van de overlijdensrisicopremie die deel uitmaakte van de overeenkomst. Invulling van die leemte in de overeenkomst door bepaling van een redelijke premie, met als uitgangspunt een Aanbeveling van de Ombudsman FinanciŽle Dienstverlening. Misleidende informatie in de contractsdocumentatie over de hoogte van de overlijdensrisicopremie en het te bereiken eindkapitaal.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 26-07-2011, 200.043.825 en 200.047.090
NJF 2011, 334
Koersplanovereenkomst. Collectieve actie. Misleidende informatie betreffende overlijdensrisicopremie?
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 26-07-2011, 200.043.825 en 200.047.090 (met noot)
C.W.M. Lieverse
JOR 2011/297
KoersPlan-overeenkomst. Collectieve actie. Contractuele grondslag voor inhouden overlijdensrisicopremie op inlegbedrag. Geen wilsovereenstemming over hoogte premie. Rechtbank heeft "leemte" in overeenkomst ingevuld door bepalen van redelijke premie. Misleiding. Hoger beroep van Rb. Utrecht 13 mei 2009, ęJORĽ 2009/259.

(Aegon Spaarkas / Stichting Koersplandewegkwijt)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 26-07-2011, 200.043.825 en 200.047.090 (met noot)
A.G. van Marwijk Kooy
PJ 2011/129
Collectieve actie stichting deelnemers spaarkasovereenkomst, waarbij periodieke inleg na aftrek premie overlijdensrisicoverzekering werd belegd. Overstemming over hoogte overlijdensrisicopremie en premie? Misleidende informatie in contractsdocumentatie?
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 26-07-2011, 200.043.825
RF 2011, 88
Beleggingsverzekering. Was er sprake van wilsovereenstemming met betrekking tot de overlijdensrisicopremie en hoe dient de hoogte daarvan te worden vastgesteld? Was de documentatie misleidend ten aanzien van de overlijdensrisicopremie?

(Aegon Spaarkas N.V. / Stichting Koersplandewegkwijt)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 26-07-2011, 200.043.825 en 200.047.090
JRV 2011, 315
Koersplanovereenkosmt. Collectieve actie. Misleidende informatie betreffende overlijdensrisicopremie?

(Aegon Spaarkas / St. Koersplandewegkwijt)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2162 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7072
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:5654
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:2350