Gerechtshof Amsterdam, 04-08-2011 / 04/03073 en 04/03074


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BR5224
Datum04-08-2011
InhoudsindicatieKB-Luxrekeningen De inspecteur slaagt er niet in het ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 15 april 2011, LJN BN6324, verlangde bewijs te leveren. Dit brengt mee dat het voordeel van de twijfel aan belanghebbende moet worden gegund, zodat de in de navorderingsaanslagen begrepen verhogingen vervallen.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 04-08-2011, 04/03073
FP 2011/14, blz. 26
Inspecteur kon boeten bij navordering KB Lux-rekening niet bewijzen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BL1441 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM1899
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:6445