Gerechtshof Amsterdam, 04-08-2011 / 07/00722 t/m 07/00740


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BR5226
Datum04-08-2011
InhoudsindicatieKB-Luxrekeningen Toepassing van artikel 27 e AWR ontslaat de inspecteur niet van zijn verplichting voor de feitelijk toegepaste correctie een onderbouwing te geven. De enkele omstandigheid dat de toegepaste correctie als gevolg van een fout lager is dan de bij het Rekeningenproject op een schatting gebaseerde standaardcorrectie kan niet als een zodanige onderbouwing worden aanvaard.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★