Gerechtshof Amsterdam, 11-08-2011 / 08/01171, 11/00286 t/m 11/00297 en 11/00321 t/m 11/00332


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BR5234
Datum11-08-2011
InhoudsindicatieRekeningenproject Het niet verstrekken van gegevens of inlichtingen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek levert geen schending op van de in artikel 47 AWR opgenomen verplichtingen.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 11-08-2011, 08/01171, 11/00286 t/m 11/00297 en 11/00321 t/m 11/00332
V-N 2011/55.1.1
Omkering bewijslast geen reden voor vermindering boete bij navordering.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-06-2013, 11/04152
NJB 2013, 1694
KB-Lux. Vervolg op HR 15 april 2011, LJN BN6324, BNB 2011/206. Fiscale boeten; gebruik bewijsvermoedens; gebruik feiten van algemene bekendheid en ervaringsgegevens. In hoeverre kan aan het bewezen geachte feit dat een belanghebbende op 31 januari 1994 een bankrekening had bij KB-Lux, een bewijsvermoeden worden ontleend voor eerdere en latere perioden in het kader van de beoordeling of het beboetbare feit is gepleegd met betrekking tot de desbetreffende periode? Algemene uitzetting door de Hoge Raad. Schakelbewijs(vermoeden). Verwerping Salduz-verweer.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:63 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2006:AW2127 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP6974 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ5622
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BF3810
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:63 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ5622
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BF3810