Gerechtshof Amsterdam, 06-10-2011 / 04/02831


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BT7079
Datum06-10-2011
InhoudsindicatieHet onderzoek naar de identificatie van de rekeninghouder laat de mogelijkheid open dat een ander dan belanghebbende de rekeninghouder is. De navorderingsaanslagen worden om die reden vernietigd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★