Gerechtshof Amsterdam, 19-04-2011 / 106.000.948-01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BT7387
Datum19-04-2011
InhoudsindicatieDeskundige meent dat de vastgestelde arbeidsomstandigheden met 75% waarschijnlijkheid de oorzaak van de RSI-klachten zijn. Schatting gebaseerd op kennis, ervaring en intuďtie, wordt door het hof gevolgd. Verder debat over de vraag of werkgever aan zorgplicht heeft voldaan.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 19-04-2011, 106.000.948/01 (met noot)
M.S.A. Vegter
JAR 2011/290
RSI. Werkgeversaansprakelijkheid. Toepassing omkeringsregel.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 19-04-2011, 106.000.948/01 (met noot)
M.S.A. Vegter
JAR geannoteerd 2011, 290
RSI. Werkgeversaansprakelijkheid. Toepassing omkeringsregel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF8875 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★