Gerechtshof Amsterdam, 20-10-2011 / 07/00562, 07/00616 en 07/00617


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BU1569
Datum20-10-2011
InhoudsindicatieKB-Lux boetebewijs Gelet op de hoogte van de saldi op de microfiches (in totaal 27.806,89) is zonder nader bewijs niet aannemelijk dat belanghebbende in de jaren voorafgaand aan en volgend op 1994 over voor de inkomsten- en vermogensbelastingheffing relevant vermogen beschikte waarvan hij geen aangifte heeft gedaan.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BH1905 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BH1907
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BH1906
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX4227
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4720
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4718