Gerechtshof Amsterdam, 29-12-2011 / 04/02832 en 05/00561


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BV0446
Datum29-12-2011
InhoudsindicatieKB-Lux: Massale aanlevering van gegevens vanuit België eind oktober 2000 vergt een projectmatige verwerking van concrete gegevens met betrekking tot individuele belastingplichtigen. Het opleggen van navorderingsaanslagen ultimo mei 2003 aan belastingplichtigen die geen dan wel onvoldoende informatie hebben verstrekt levert om die reden geen strijd op met de van de inspecteur vereiste voortvarendheid.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 29-12-2011, 04/02832 en 05/00561 (met noot)
R.H.J. Aelen
NTFR 2012/624
KB-Lux: verwerking van massale aanlevering van gegevens vanuit België rechtvaardigt verlengde navorderingstermijn.

Tegen deze uitspraak is cassatie aangetekend (12/00777)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:3804