Gerechtshof Amsterdam, 09-02-2012 / 09/00736 en 09/00737


ECLIECLI:NL:GHAMS:2012:BV6314
Datum09-02-2012
InhoudsindicatieDe vereiste aangifte is niet (tijdig) gedaan. Omkering en verzwaring van de bewijslast. Belanghebbende heeft inkomsten uit twee oogsten uit de hennepkwekerij genoten. De aanslag berust op een redelijke schatting. Ambtshalve vermindering van de boete wegens overschrijding van de redelijke termijn geeft - anders dan de rechtbank heeft overwogen - geen aanleiding voor vergoeding van (proces)kosten en griffierecht. Verzoek om immateriŽle schadevergoeding wordt afgewezen, omdat de hoger beroepsfase niet onredelijk lang heeft geduurd. Beide partijen hebben hoger beroep ingediend en hierdoor zijn beduidend meer proceshandelingen verricht.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 09-02-2012, 09/00736 en 09/00737 (met noot)
J. Kastelein
NTFR 2012/735
Vermindering van de boete wegens overschrijding van de redelijke termijn is geen aanleiding voor proceskostenvergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★