Gerechtshof Amsterdam, 09-02-2012 / 07/01040


ECLIECLI:NL:GHAMS:2012:BV6317
Datum09-02-2012
InhoudsindicatieEen verdergaande matiging dan de matiging volgens de tabel opgenomen in de Uitgangspunten van het Hof, zoals opgenomen in LJN BJ1298, is gerechtvaardigd op grond van - zich in casu niet voordoende - bijzondere omstandigheden.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 09-02-2012, 07/01040
FP 2012/5, blz. 27
Boete bij KB Lux-meewerker wegens undue delay gematigd tot op 40%.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 09-02-2012, 07/01040
V-N 2012/25.1.1
Verlengde navorderingstermijn terecht toegepast als aanslag binnen één jaar is opgelegd.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 09-02-2012, 07/01040 (met noot)
A.A. Feenstra
NTFR 2012/1929
Tijdsverloop van een jaar tot aan opleggen navorderingsaanslag is voortvarend
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BJ8465 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2007:BC2916
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2007:BC2916