Gerechtshof Amsterdam, 29-03-2012 / 10/00227


ECLIECLI:NL:GHAMS:2012:BW4718
Datum29-03-2012
InhoudsindicatieNu niet is gemotiveerd op welke wijze de op de microfiches vermelde gegevens, andere dan die welke betrekking hebben op de rekening waarvan belanghebbende als houder is geďdentificeerd, hebben kunnen bijdragen aan de besluitvorming over de aan belanghebbende opgelegde navorderingsaanslagen, vormen deze microfiches geen gedingstukken in de zin van artikel 8:42 Awb.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU5687 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU1569 ★★