Gerechtshof Amsterdam, 26-04-2012 / 10/00345 en 10/00346


ECLIECLI:NL:GHAMS:2012:BW4963
Datum26-04-2012
InhoudsindicatieHet Hof kent niet de gevraagde integrale- maar een bovenforfaitaire vergoeding van de kosten van het bezwaar toe. Naar het oordeel van het Hof is sprake van bijzondere omstandigheden omdat de inspecteur in vergaande mate onzorgvuldig heeft gehandeld ten aanzien van het verstrekken van gedingstukken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★