Gerechtshof Amsterdam, 05-07-2012 / 06-00464 en 06-00465


ECLIECLI:NL:GHAMS:2012:BX1532
Datum05-07-2012
InhoudsindicatieDe navorderingsaanslagen zijn met een redelijke voortvarendheid voorbereid en vastgesteld, tot de juiste bedragen. De verhogingen/boeten worden (i) gelet op de ernst van het feit en bij afwezigheid van strafverzwarende omstandigheden en (ii) in verband met de overschrijding van de redelijke termijn, kwijtgescholden/verminderd tot 40%. Heropening onderzoek ter voorbereiding van een nadere uitspraak over de immateriŽle schadevergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV0663 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU5687 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2006:AY8851
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:854
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2870
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:10904
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:3347
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2006:AY8851