Gerechtshof Amsterdam, 06-09-2012 / 11-00435


ECLIECLI:NL:GHAMS:2012:BX8074
Datum06-09-2012
InhoudsindicatieAftrek van nageheven loonbelasting over in voorafgaande jaren zwart uitbetaalde lonen. De omstandigheid dat de bij de zwarte omzet behaalde winst nimmer aan de heffing van inkomstenbelasting onderworpen is geweest staat niet aan deze aftrek in de weg.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 06-09-2012, 11/00435 (met noot)
I.R.J. Thijssen
NTFR 2012/2432
Loonbelasting nageheven over in voorafgaande jaren zwart uitbetaalde lonen kan ten laste van de winst worden gebracht.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 06-09-2012, 11/00435
V-N 2012/58.10
Aftrek van nageheven loonbelasting over in voorafgaande jaren zwart uitbetaalde lonen toegestaan.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AU6909 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU6902 ★★