Gerechtshof Amsterdam, 13-09-2012 / 10-00138 t-m 10-00148 en 11-00219 t-m 11-00221


ECLIECLI:NL:GHAMS:2012:BX8077
Datum13-09-2012
InhoudsindicatieBelanghebbende bepleit in procedures met betrekking tot de inkomstenbelasting 1996 t/m 2002 en 2005 t/m 2007 en de vermogensbelasting 1997 t/m 2000 dat de waarden van zijn onroerende zaken negatief dan wel nihil bedragen. Het Hof gaat uit van de van de bij deWOZ-beschikkingen vastgestelde waarden, die inmiddels onherroepelijk vaststaan. Het Hof wijst belanghebbendes verzoek om deskundigen te benoemen af. Met betrekking tot de aftrekpost vaklitteratuur oordeelt het Hof dat de inspecteur geen rechtsregel heeft geschonden door niet in te gaan op belanghebbendes aanbod bij hem thuis te komen kijken. Het Hof is ook niet verplicht een onderzoek op de voet van artikel 8:50, lid 1, van de Awb in te stellen. Het Hof heropent het onderzoek ter voorbereiding van een nadere uitspraak over schadevergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE0831 ★★★★