Gerechtshof Amsterdam, 20-09-2012 / 11-00225


ECLIECLI:NL:GHAMS:2012:BX9651
Datum20-09-2012
InhoudsindicatieHet Hof is van oordeel dat voor de waardebepaling van de onroerende zaak in dit geval niet van een lagere waarde moet worden uitgegaan dan het bedrag dat belanghebbende voor de onroerende zaak heeft betaald.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 20-09-2012, 11/00225
FP 2012/18, blz. 31
WOZ-waarde was koopprijs rond peildatum ondanks emotionele aankoop
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:BB7484