Gerechtshof Amsterdam, 25-10-2012 / 11/00632 tot en met 11/00634


ECLIECLI:NL:GHAMS:2012:BY2886
Datum25-10-2012
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft miskend dat zij dient toe te zien op overlegging van de ontbrekende stukken van het geding. Bovendien is het - indien de inspecteur niet aan de op hem rustende stelplicht en/of bewijslast heeft voldaan - in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuursprocesrecht om de uitspraak op bezwaar wegens een gebrekkige motivering te vernietigen en de inspecteur op te dragen om opnieuw uitspraak op bezwaar te doen. In hoger beroep heeft de inspecteur wederom niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken ingediend. Volgt terugwijzing naar de rechtbank.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 25-10-2012, 11/00632, 11/00633, 11/00634 (met noot)
D.N.N. Jansen
NTFR 2013/76
Het hof wijst de zaak terug omdat de inspecteur niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken heeft overlegd.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 25-10-2012, 11/00632 tot en met 11/00634
V-N 2013/6.12
Terugwijzing wegens ontbreken stukken in eerste aanleg.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7173 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9873 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:173
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:9285