Gerechtshof Amsterdam, 20-12-2012 / /00055 tot en met 11/00057


ECLIECLI:NL:GHAMS:2012:BY9063
Datum20-12-2012
InhoudsindicatiePolen zijn geen vennoot van een VOF, maar in dienstbetrekking bij belanghebbende (een bloembollenbedrijf). De naheffingsaanslagen en vergrijpboeten zijn terecht aan belanghebbende opgelegd. Doende wat de rechtbank had behoren te doen, heeft het Hof alsnog rekening gehouden met de door de inspecteur verleende ambtshalve verminderingen.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 20-12-2012 (met noot)
F.M. Werger
NTFR 2013/800
Polen zijn geen vennoot van vof, maar in dienstbetrekking bij bloembollenbedrijf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3876 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD9986 ★★★