Gerechtshof Amsterdam, 30-05-2013 / 12/00406


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:1821
Datum30-05-2013
InhoudsindicatieZolang belanghebbendes regresvordering op de BV blijft bestaan, is er in beginsel sprake van een - bij wetsfictie - belaste terbeschikkingstelling als gevolg waarvan ook de daarmee samenhangende hypothecaire schuld tot belanghebbendes werkzaamheidsvermogen blijft behoren. Niet van belang is dat de vordering tot nihil is afgewaardeerd.
Recht.nl artikelTerbeschikkingstellingsregeling bij borgstelling eindigt pas bij opheffing faillissement (16-07-2013)
Een resultaat voortvloeiend uit een borgstelling voor leningen aan een vennootschap waarin de borgsteller een aanmerkelijk belang heeft, behoren tot het resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 ůůk nadat de vennootschap in staat van faillissement is verklaard. Resultaten uit de borgstelling blijven in beginsel in box 1 vallen tot het moment waarop het faillissement is opgeheven.
> Terbeschikkingstellingsregeling bij borgstelling eindigt pas bij opheffing faillissement (PwC)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BR6345 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:676