Gerechtshof Amsterdam, 13-06-2013 / 11-00064 en 11-00065


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:2024
Datum13-06-2013
InhoudsindicatieHet Hof oordeelt dat sprake is van een louter speculatieve transactie en niet van resultaat uit overige werkzaamheden. Aankoop van schilderij door kunsthandelaar samen met twee andere personen. Vertrouwensbeginsel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1654
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1654