Gerechtshof Amsterdam, 11-07-2013 / 13-00030


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:2038
Datum11-07-2013
InhoudsindicatieVerwijzingszaak Hoge Raad 14 december 2012, nr. 12/00874, LJN BY6050. In overeenstemming met de strekking van artikel 131 van de Waterschapswet wijst het Hof de zaak terug naar de heffingsambtenaar ter behandeling van de bezwaren tegen de aanslagen in de watersysteemheffing gebouwd en de wegenheffing gebouwd. Het Hof oordeelt verder dat de rechtbank in haar uitspraak met betrekking tot de aanslagen in de watersysteemheffing (gebruiker), wegenheffing (gebruiker) en de zuiveringsheffing op goede gronden tot een juist oordeel is gekomen. Hetgeen belanghebbende in hoger beroep en in zijn reactie op het verwijzingsarrest heeft aangevoerd, werpt geen nieuw of ander licht op de zaak.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ4291 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY6050