Gerechtshof Amsterdam, 25-07-2013 / 12/00655


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:2430
Datum25-07-2013
InhoudsindicatieAnders dan de rechtbank oordeelt staan tegen de als "herinnering" aangeduide brief geen rechtsmiddelen open. Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Dat bij de uitspraak op bezwaar niet expliciet is beslist op het verzoek tot kostenvergoeding, leidt anders dan de rechtbank oordeelt, niet tot gegrondverklaring van het beroep. Kostenvergoeding beroep blijft echter in stand nu de ambtenaar daartegen geen (incidenteel) hoger beroep heeft ingesteld. Verzoek immateriŽle schadevergoeding terecht afgewezen. Redelijke termijn (eerste fase) begint bij ontvangst bezwaarschrift.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:894
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:894