Gerechtshof Amsterdam, 25-07-2013 / 12/00656 en 12/00657


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:2432
Datum25-07-2013
InhoudsindicatieGeen aanleiding tot een hogere immateriŽle schadevergoeding dan door de rechtbank toegekend. Onder belastinggeschillen worden ook begrepen geschillen inzake in rekening gebrachte kosten van vervolging welke niet voortspruiten uit de gerechtelijke tenuitvoerlegging van het dwangbevel. Bij de vraag of de redelijke termijn is overschreden is terecht rekening gehouden met twee (niet succesvolle) wrakingsverzoeken. Geen kostenvergoeding. Verleende bijstand is niet verder gegaan dan het maken van aantekeningen ter zitting en het indienen van door belanghebbende in wezen zelf geschreven en/of gedicteerde stukken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB3442 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3119 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BX3712
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3119 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BX3712