Gerechtshof Amsterdam, 25-07-2013 / 12/00660


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:2433
Datum25-07-2013
InhoudsindicatieVerzoek immateriŽle schadevergoeding terecht afgewezen. Het belastinggeschil betreft een dermate gering bedrag van 14 dat de geconstateerde overschrijding van de redelijke termijn voldoende is gecompenseerd met de enkele vaststelling door de rechter dat inbreuk is gemaakt op de rechtszekerheid als algemeen aanvaard rechtsbeginsel dat ertoe noopt dat belastinggeschillen binnen een redelijke termijn worden beslecht.
Recht.nl artikelGeen proceskostenvergoeding voor gering belang (20-08-2013)
In beginsel heeft een belanghebbende recht op een vergoeding van immateriŽle schade als een beroepsprocedure langer duurt dan de redelijke termijn. Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat deze vergoeding achterwege kan blijven als het geschil maar een gering financieel belang heeft.
> Geen proceskostenvergoeding voor gering belang (Taxence.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 25-07-2013, 12/00660
V-N 2013/54.2.2
Geen immateriŽle schadevergoeding bij zeer gering financieel belang
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:886
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BX3737
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:886
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BX3737