Gerechtshof Amsterdam, 01-08-2013 / 11-00833


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:2711
Datum01-08-2013
InhoudsindicatieHet Hof is van oordeel dat belanghebbende door zijn handelwijze willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat te weinig belasting zou worden geheven. Met betrekking tot de vraag of sprake is geweest van (voorwaardelijk) opzet bij belanghebbende acht het Hof de omstandigheden waaronder en de wijze waarop de aangifte is ingediend van belang. Het Hof acht aannemelijk dat belanghebbende wist dat er een gerede kans was dat de teruggave die volgens de aangifte zou volgen te hoog was, maar dat hij zozeer was ingenomen met de in het vooruitzicht gestelde teruggave, dat hij die kans voor lief heeft genomen en niet verder heeft gevraagd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU7741 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8729 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:929
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:929