Gerechtshof Amsterdam, 10-09-2013 / 200.122.655-01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:2857
Datum10-09-2013
InhoudsindicatieVereniging van eigenaars;onderscheid tussen bestemming woonruimte en bedrijfsruimte in splitsingsakte; het tegen betaling aan derden (toeristen) in gebruik geven van als woning bestemd appartement voor korte periode is bedrijfsmatige exploitatie en dus niet toegestaan.
Recht.nl artikelVvE kan short stay-verhuur van appartement verbieden (16-10-2013)
Een vereniging van eigenaars heeft besloten om short stay-activiteiten niet in haar appartementencomplex toe te staan. Een van de eigenaren poogt het besluit te vernietigen. De rechter stelt dat het tegen betaling aan derden in gebruik geven van een als woning bestemd appartement voor een korte periode bedrijfsmatige exploitatie is, en dus niet toegestaan.
> Hof bevestigt: short stay verhuur van appartement is verboden (Thomas van Vugt, AMS Advocaten)
> Hof van Amsterdam en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zetten een streep door 'short stay' (Rozemarijn Fledderus, Van Doorne)
Recht.nl artikelAirbnb-jurisprudentie (14-05-2019)
Het functioneren van een VvE is vastgelegd in regels en onderlinge afspraken. Leden/bewoners mogen elkaar geen onredelijke hinder veroorzaken; woongenot moet voorop staan. De rechten en plichten van de leden van een VvE zijn vaak nog niet afgestemd op de snel veranderende economie en techniek, zoals kortdurend verhuur aan toeristen (short stay). Dit heeft tot gevolg dat hierover een groot aantal rechtszaken wordt gevoerd.
> Airbnb (Yvonne van Ballegooijen, VvErecht.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 10-09-2013
VF&C 2013/6.13
Hof Amsterdam heeft geoordeeld over de bevoegdheid van een eigenaar zijn woning-appartement te verhuren voor korte periodes aan derden (short stay). Volgens het hof is een dergelijke verhuur een exploitatie van de ruimte en niet gelijk aan het gebruik als woning.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ5357 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:9967