Gerechtshof Amsterdam, 17-10-2013 / 10/00961


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:3468
Datum17-10-2013
InhoudsindicatieIn geschil is of het beroep van belanghebbende terecht niet-ontvankelijk is verklaard. Al hetgeen door de inspecteur is aangevoerd geeft enkel de gebruikelijke gang van zaken bij verzending van uitspraken op bezwaar weer en werpt daarom geen licht op de vraag of de onderwerpelijke uitspraak op bezwaar is verzonden. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat de onderhavige uitspraak op bezwaar op of omstreeks 3 januari 2008 ter post is bezorgd. Beroep gegrond. Verwijzing naar de rechtbank.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1004 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1004 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:961