Gerechtshof Amsterdam, 17-10-2013 / 12/00759, 12/00760 en 12/00761


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:3566
Datum17-10-2013
InhoudsindicatieHet Hof oordeelt dat degene die de aangifte BPM heeft gedaan het recht heeft om daartegen bezwaar te maken. De naheffingsaanslagen zijn niet prematuur en niet in strijd met het wettelijke systeem opgelegd. Anders dan de rechbank komt het Hof tot het oordeel dat er geen aanspraak is op een integrale proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase; het Hof kent een verlaagde forfaitaire vergoeding toe. Het incidentoe hoger beroep van de inspecteur gericht tegen de toekenning van een immateriële schadevergoeding faalt. Voor de behandeling van het verzoek om een materiële schadevergoeding wordt belanghebbende verwezen naar de civiele rechter.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7393 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX0985 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM7705 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:64 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6929 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BN5130 ★★★