Gerechtshof Amsterdam, 17-10-2013 / 12/00310


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:3729
Datum17-10-2013
InhoudsindicatieWOZ. Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat de gestelde familieomstandigheden ertoe hebben geleid dat hij voor het erfpachtrecht een koopsom heeft betaald die hoger ligt dan een prijs die op dat moment tussen onafhankelijke partijen zou zijn overeengekomen voor de volle eigendom. De door de heffingsambtenaar vastgestelde WOZ-waarde is niet te hoog.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 17-10-2013, 12/00310
FP Select 2013/nr. 384
Te hoge prijs erfpachtrecht door familieomstandigheden niet aannemelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★