Gerechtshof Amsterdam, 31-10-2013 / 12/00716


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:4151
Datum31-10-2013
InhoudsindicatieImmateriŽle-schadevergoeding (IMSV). De redelijke termijn van 2 jaar voor de bezwaar- en beroepsfase geldt vanaf de ontvangst van het bezwaarschrift door de inspecteur tot aan de uitspraak van de rechtbank in de hoofdzaak. De spanning en frustratie die belanghebbende ondervindt in de procedure met betrekking tot het geschil dat hem en de Belastingdienst verdeeld houdt en waardoor belanghebbende immateriŽle schade lijdt eindigt immers met de uitspraak in de hoofdzaak. Het standpunt van belanghebbende dat de reactie in eerste aanleg van de Raad voor de Rechtspraak namens de Staat over het IMSV-verzoek te laat is verzonden en derhalve buiten beschouwing moet worden gelaten, vindt geen steun in het recht. Belanghebbende is gelet op de gang van zaken in het onderhavige geval waarin tussen partijen geen geschil bestaat omtrent de van belang zijnde feiten niet benadeeld door het achterwege blijven van een nadere zitting in eerste aanleg.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2712
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2712