Gerechtshof Amsterdam, 10-01-2013 / 11-00501, 11-00502, 11-00503, 11-00525 en 11-00531


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:BZ2275
Datum10-01-2013
InhoudsindicatieBelanghebbende, een Stichting, is een erkende zorginstelling. Zij levert zorg in natura (zoals thuiszorg) aan cliënten die daarop krachtens de AWBZ recht hebben. De werkzaamheden bij de cliënten worden verricht door ZZP-ers. De werkzaamheden die worden verricht door werknemers die bij belanghebbende in dienst zijn hebben (onder meer) betrekking op de organisatie van de zorgverlening, de daarmee verband houdende financieel/administratieve taken en de kwaliteitsbewaking. Naar het oordeel van het Hof kunnen de werkzaamheden van belanghebbende anders dan de inspecteur heeft gesteld niet worden gelijkgesteld met die van een willekeurige administratieve dienstverlener. Het Hof heeft beslist dat de werkzaamheden van belanghebbende voldoen aan de ingevolge art. 5, eerste lid, aanhef en onderdeel c, ten eerste, Wet VPB 1969 (subjectief) toe te passen werkzaamhedentoets en dat belanghebbende (mede) op die grond is vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 10-01-2013, 11/00501, 11/00502, 11/00503, 11/00525 en 11/00531
V-N 2013/19.2.3
VPB-winstvrijstelling voor landelijk opererende thuiszorginstelling.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 10-01-2013 (met noot)
C. Bruijsten
NTFR 2013/734
Zorginstelling die – naast eigen personeel – zzp'ers inschakelt is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:666 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:666 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:982