Gerechtshof Amsterdam, 21-02-2013 / 11-00773, 11-00774, 11-00775, 11-00797 en 11-00798


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3222
Datum21-02-2013
InhoudsindicatieFoutenleer. Vrijval reserve assurantie eigen risico (RAER). Toepassing overgangsbepaling art. 70ba Wet IB 1964. Het Hof verwerpt het standpunt van belanghebbende dat de vrijvalwinst ter zake van de RAER niet meer met toepassing van de foutenleer in het oudste nog openstaande jaar (2000) in aanmerking kan worden genomen omdat in een eerder jaar (1998) het laatste bedrijfsmiddel waarop de (resterende) RAER betrekking had is vervreemd. Volgens het Hof is op de eindbalans van 1996 sprake geweest van een balansfout met betrekking tot een passiefpost (de RAER) die heeft doorgewerkt naar de beginbalans van het jaar 2000, omdat zij niet in eerdere jaren dan het jaar 2000 is gecorrigeerd. Voorts oordeelt het Hof dat toepassing van de overgangsbepaling van artikel 70ba Wet IB 1964 leidt tot een verplichte vrijval van het volledige bedrag van de RAER in 2000.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 21-02-2013 (met noot)
J.S. van Daal
NTFR 2013/733
Aansluitingsverschil reserve assurantie eigen risico dient bij belanghebbende tot de winst te worden gerekend.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB7940 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2008:BD7000 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3012
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1154 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3012