Gerechtshof Amsterdam, 07-03-2013 / 12/00337


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:BZ6735
Datum07-03-2013
InhoudsindicatieBewijs geleverd van opzettelijk niet in de aangifte vermelden van vermogen en daaruit genoten rente-inkomsten als gevolg waarvan aanvankelijk te weinig belasting is geheven.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW3349 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1377 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW3349 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1377 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:4046