Gerechtshof Amsterdam, 07-03-2013 / 12/00535


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:BZ6737
Datum07-03-2013
InhoudsindicatieBelanghebbende was op 31 januari 1994 houder van in elk geval meer dan 9 KB-Luxrekeningen welke hij in diverse valuta als actief belegger/spaarder aanhield. Daarmee is aannemelijk dat (een aantal van) deze rekeningen tevens in de 3 daaraan voorafgaande en de 3 daarop volgende jaren werden aangehouden.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 07-03-2013 (met noot)
J. Kastelein
NTFR 2013/1130
Na verwijzing: saldo KB-Luxrekening ultimo 1994 biedt wel bewijs voor opzet belanghebbende voor jaren daarvoor en daarna II.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW0188 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0893
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0893