Gerechtshof Amsterdam, 04-04-2013 / 11/00068


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7223
Datum04-04-2013
InhoudsindicatieProceskostenvergoeding. Beroep bij rechtbank niet uitsluitend aan belanghebbende te verwijten. In hoger beroep geen aanleiding om af te wijken van de forfaitaire bedragen van het Besluit. Geen integrale kostenvergoeding ondanks intrekken van het hoger beroep door de inspecteur. Instellen van hoger beroep is niet als verregaand onzorgvuldig aan te merken. Ook overigens acht het Hof de handelwijze van de inspecteur niet dermate onzorgvuldig dat dit grond oplevert om een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit aanwezig te achten.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 04-04-2013, 11/00068
V-N 2013/36.6
Anders dan rechtbank vindt hof beroepsprocedure niet onnodig.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★