Gerechtshof Amsterdam, 19-03-2013 / 200.099.888/01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:CA1778
Datum19-03-2013
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Appellant kan als bestuurder van verkoper, in ernstige mate worden verweten te hebben bewerkstelligd dat verkoper de koopovereenkomst niet is nagekomen door als bestuurder van verkoper een beroep op ontbindende voorwaarde te doen, waardoor aan ge´ntimeerde schade is berokkend. De ontbinding was voor (bestuurder van) verkoper voordelig. Appellant heeft als bestuurder van verkoper op laatste moment ontbindende voorwaarde in koopovereenkomst laten opnemen en die voorwaarde jegens ge´ntimeerde gepresenteerd als slechts een formaliteit, terwijl dat onjuist was. Dat de ontbindende voorwaarde zou worden vervuld had bestuurder voor belangrijk deel in eigen hand.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 19-03-2013, 200.099.888/01
JOR 2013/199
Externe bestuurdersaansprakelijkheid, Toepassing norm Ontvanger/Roelofsen, Persoonlijk ernstig verwijt, Bestuurder wist dat vennootschap niet aan verplichtingen zou gaan voldoen door inroepen van ontbindende voorwaarde, waarvan hij de vervulling grotendeels in eigen hand had, Bestuurder wist dat vennootschap geen verhaal zou bieden voor te lijden schade
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 19-03-2013, 200.099.888/01
JONDR 2013, 775
Externe bestuurdersaansprakelijkheid, persoonlijk ernstig verwijt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BU9343
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2008:BD5699
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BU9343