Gerechtshof Amsterdam, 02-05-2013 / 11-00669 en 11-00670


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:CA3011
Datum02-05-2013
InhoudsindicatieNaar het oordeel van het Hof heeft de inspecteur terecht de pensioenaanspraak van belanghebbende in 2004 in de heffing betrokken. De pensioenaanspraak behoort tot het normale jaarresultaat.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 02-05-2013, 11/00669 en 11/00670
FP Select 2013/nr. 150
Pensioenaanspraak door voorzichtigheidsbeginsel belast bij definitief worden.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 02-05-2013, 11/00669 en 11/00670
V-N 2013/36.1.2
Inspecteur mag in 2003 toegekend pensioen in 2004 belasten.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 02-05-2013, 11/0069 en 11/00670
PJ 2013/147
Pensioenaanspraak behoort niet tot stakingsresultaat, maar tot normale jaarresultaat. Geen bevoegdheid voor het hof om te oordelen over de innerlijke waarde en billijkheid van de Wet IB 2001. ImmateriŽle schadevergoeding voor onredelijke termijnoverschrijding eerste aanleg.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1064
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1064